2022/2023 Spotkanie z autorem – Michałem Rusinkiem