Jubileusz 30-lecia kształcenia Niesłyszących w Tarnowie

« z 30 »