Samorząd Szkolny

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:I. Rozwijanie samorządności:1. Opracowywanie planu pracy SU2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.3. Prowadzenie strony SU w Internecie.4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.5. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie … zobacz więcej