Christmas Cards – wymiana międzyszkolna

W okresie przedświątecznym uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w świątecznej wymianie własnoręcznie wykonanych kartek z życzeniami w języku angielskim. Kartki zostały dostarczone do zaprzyjaźnionych szkół. W odpowiedzi uczniowie otrzymali piękne kartki świąteczne z życzeniami, z których powstała okazała wystawa.

Wymiana kartek świątecznych miała na celu usprawnienie umiejętności językowych uczniów, poszerzenie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz podjęcie współpracy z innymi szkołami i integrację uczniów.

« z 5 »