HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Egzamin ósmoklasisty:

Termin główny – maj 2022 r.
język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy – czerwiec 2022 r.
język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 
matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Termin składania pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny – 30 września 2021 r.,
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 7 lipca 2022 r
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. – https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku – https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

Egzamin maturalny:

język polski – 4 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 5 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 6 maja 2022 r. (piątek) – godz. 9:00

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

Termin składania wstępnej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu – 30 września 2021r.
Termin składania ostatecznej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu – 7 lutego 2022r.

Egzaminy zawodowe:

Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacja: BD.04 Wykończenie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Terminy egzaminu:
– część pisemna (sesja zimowa): 11 stycznia 2022 r.
– część pisemna (sesja letnia): 21 czerwca 2022 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
– część praktyczna (sesja letnia): 22 czerwca – 6 lipca 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2022 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Zawód: Cukiernik oraz technik technologii żywności
Kwalifikacja: SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 11 stycznia 2022 r.
– część pisemna (sesja letnia): czerwiec 2022 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
– część praktyczna (sesja letnie): czerwiec – lipiec 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2022r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf
Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 15 września 20211r. (sesja zimowa); 7 lutego 2022r. (sesja letnia)

Zawód: fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 11 stycznia 2022 r.
– część pisemna (sesja letnia): czerwiec 2022 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 17 – 18 stycznia 2022r.
– część praktyczna (sesja letnie): czerwiec – lipiec 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2022 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 15 września 20211r. (sesja zimowa); 7 lutego 2022r. (sesja letnia).