HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Egzamin ósmoklasisty:

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W terminie głównym1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00  
W terminie dodatkowym1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00  
W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacjido 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji6 lipca 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku – https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Egamin maturalny:

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Egzaminy zawodowe:

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 9 stycznia 2023 r.
– część praktyczna (sesja letnie): 1 czerwca 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Zawód: Fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AUD.05
Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 14 – 18 stycznia

– część praktyczna (sesja letnie): 9 – 12 czerwca

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Zawód: Fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AUD.02
 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 11 – 14 stycznia 2023r.

– część praktyczna (sesja letnie): 3 – 7 czerwca 2023r

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Kwalifikacja: BD.11 Wykończenie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Terminy egzaminu:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 9 – 21 stycznia 2023 r.
– część praktyczna (sesja letnia): 1 – 18. czerwca 2023 r.

 Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf