Jubileusz 30 – lecia kształcenia niesłyszących w Tarnowie,

„Czas sercem mierzony i przyjaźnią pisany”

Dyrekcja, grono pedagogiczne,

  rodzice, uczniowie i pracownicy    

          Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie

mają zaszczyt zaprosić

Absolwentów, Rodziców Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły

 na Jubileusz 30 – lecia kształcenia niesłyszących

        w Tarnowie, który odbędzie się 8 czerwca 2022 roku

  

Program uroczystości:

 9:00- Msza święta w Kościele Duszpasterstwa Niesłyszących, ul. Dwernickiego 1
11:00- Gala jubileuszowa w Sali Koncertowej przy ul. Lippóczy’ego 4
12:30- Wspólne zwiedzanie szkoły i okolicznościowy bankiet