Nowe kursy!

Rozpoczynamy realizację różnych form doskonalenia zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.
W związku z powyższym informujemy, iż w ramach w/w projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia dla naszych uczniów:

1. Kursy zawodowe:
– kursy programowania robotów w języku Scratch,
– kursy programowania gry edukacyjnej Scottie Go,
– kurs zdobienia ciast i tortów,
– kurs carvingu,
– kurs florystyczny.

2. Wizyty zawodoznawcze.
3. Staże/praktyki zawodowe.
4. Doradztwo zawodowe.