Odblaskowe pozdrowienia

Promujemy bezpieczeństwo wszędzie, gdzie tylko się da, bo wiemy jakie jest to ważne. Staramy się, aby nasze działania wychodziły też poza społeczność szkolną, dlatego zorganizowaliśmy ogólnoświatową akcję „Odblaskowe pozdrowienia”, która polegała na wysyłaniu pozdrowień z różnych stron świata. Celem akcji było oczywiście promowanie bezpieczeństwa na drodze, o którym tak dużo ostatnio mówimy. Cieszymy się niezwykłym zainteresowaniem z jakim spotkała się nasza akcja. Dostaliśmy pozdrowienia z całego świata, z najdalszych jego zakątków. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w to przedsięwzięcie, bądźmy wszyscy odblaskowi i bezpieczni w każdym miejscu na Ziemi!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFjnXYp0fpJ4%26fbclid%3DIwAR0U1oeQN0G9X0POzcaqswLV3MmhothXnb6CMDHM9CG-Vpdvzlhsq6iIavU&h=AT1YW84I0zfg-LMhea4BoGc5QU9sLX8EbmzmWjswg8oy7CyAaexp8rvPDHHQ30I7gXk6aVnbw2dhIjx_plzOQU9dIxmTkjnWTYS_1vHiJ0dZjp6u1e72klifhUMFl6mQB9gK&__tn__=-UK-R&c[0]=AT09zaQzLIuQ_RCGp0R-cn5Dhcff3PKW_H2OIyrpLgIZAMOhGiJm1uJUV-HmfjSRwwDGYYKIsV1Gv1tNLuxKT0C9XH_pTvnzH58SbReSeG3ChXj685E7OQU0RUeW-1WmbjQV8dv26MNQwADU9vDEMD_UJzFntsitdPyhulVZzpP3xX00h49EUEHhMurftduESgME47xswZos