Szkolenie – Innowacyjne narzędzia edukacyjne

8 listopada w naszej szkole odbyło się szkolenie. Nauczyciele mogli zapoznać się z innowacyjnymi narzędziami edukacyjnymi dla niesłyszących. To zestawy edukacyjne, których głównym narzędziem są  filmy przygotowane tak, aby odpowiadały sposobowi kształcenia osób niesłyszących. Zostały one przygotowane, aby kształtować wielkoobszarowo postawę przedsiębiorczą uczniów, stymulować ich zaradność życiową oraz niwelować bariery.

Nauczyciele zapoznali się również z projektem „Innowacyjne narzędzia w edukacji zawodowej dla niesłyszących”, którego głównym rezultatem było opracowanie, przetestowanie na zajęciach w szkołach dla niesłyszących i upowszechnienie  scenariuszy lekcji, opartych na innowacyjnej metodzie nauczania WebQuest. Powstały, aby wspierać edukację zawodową osób niesłyszących w Polsce i  rozwijać u uczniów  umiejętności społeczne – kompetencje w zakresie współpracy w grupie oraz korzystania z nowych technologii.

Innowacyjne narzędzia edukacyjne linki:
http://unitis.pl/projekty-realizowane/erasmus-2019/753-materialy-pl-2.html
http://unitis.pl/projekty-realizowane/eog-innowacyjne-narz%C4%99dzia-w-edukacji-zawodowej-dla-nies%C5%82ysz%C4%85cych/116-eog-do-pobrania/848-ostateczne-wersje-webquest%C3%B3w.html