Wesołych Świąt

Życzymy Wam Kochani,
aby te Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Społeczność 
Zespołu Szkół dla Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Tarnowie