Wyprawka szkolna 2023/2024 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Do 6 września 2023 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2023/2024 zakupu podręczników,  materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wnioski należy złożyć w sekretariacie ZSSdNiSS w Tarnowie. Do wniosku należy dołączyć:  kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Formularze wniosków do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Wzór oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Wzór oświadczenia o sposobie wypłaty wsparcia
Wzór zgody/upoważnienia