XVIII  OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O LITERATURZE

Dyrekcja  Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie  serdecznie zaprasza niesłyszącą i słabo słyszącą  młodzież szkół ponadpodstawowych  oraz ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami  do udziału w XVIII  Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Literaturze.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną proponujemy zmienioną formułę konkursu.

Dyrektor ZSSdNiSS
mgr Beata Domańska

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Zgoda na przetwarzanie wizerunku – osoba pełnoletnia
4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku – osoba niepełnoletnia
5. Zgoda na przetwarzanie danych – osoba pełnoletnia
6. Zgoda na przetwarzanie danych – osoba niepełnoletnia
7. Zgoda na przetwarzanie danych – nauczyciel