Zasady segregacji odpadów

Mamy nadzieję, że w naszej szkole wszyscy uczniowie znają zasady segregacji odpadów komunalnych. Aby przybliżyć szczególnie najmłodszym te zasady odbyła się w naszej szkole pogadanka na ten temat. Przypomniano uczniom ogólne informacje dotyczące metody ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji, przez odzyskiwanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia. Uczniowie oglądnęli film instruktażowy, wysłuchali piosenek i wierszy o prawidłowej segregacji. Na koniec mieli zadanie praktyczne do wykonania polegające na prawidłowej selekcji śmieci do odpowiednich pojemników z którym poradzili sobie wyśmienicie. Uczniowie klas starszych na lekcjach biologii wykonali również plakat o tej tematyce.