LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do Liceum Ogólnakształcącego mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP. Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń niepełnoletni Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń pełnoletni Klauzula RODO Życiorys 3 zdjęcia orzeczenie PPP świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (jeżeli uczeń nie był zwolniony)   Klasy … zobacz więcej

TECHNIKUM

O przyjęcie do Technikum mogą starać się uczniowie Posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP. Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń niepełnoletni Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń pełnoletni Klauzula RODO Życiorys 3 zdjęcia orzeczenie PPP świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (jeżeli uczeń nie był zwolniony) Technnik żywienia … zobacz więcej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP. Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń niepełnoletni Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń pełnoletni Klauzula RODO Życiorys 3 zdjęcia orzeczenie PPP świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (jeżeli uczeń nie był … zobacz więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA

O przyjęcie do Szkoły Podstawowej mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP. Wymagane dokumenty: Skierowanie do szkoły – wniosek Wniosek do Starosty o wydanie skierowania Klauzula RODO 3 zdjęcia orzeczenie PPP Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym … zobacz więcej