RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. L 119, poz. 1) tzw. „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz.1000) oraz przepisów prawa oświatowego informujemy, że:


1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie ul Lipóczy’ego 4a 33-100 Tarnów

2. z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem inspektora ochrony pisząc na adres poczty elektronicznej: iodzssdniss@onet.pl

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących.

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów w zakresie, których Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących te dane przetwarza lub okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Tarnów, dnia 25.05.2018 r.