Nowe możliwości dla uczniów❗

Mam przyjemność poinformować, że Pan Prezydent Roman Ciepiela uzyskał dla naszej młodzieży szkolnej duże zniżki na dodatkowe kursy online przygotowujące do najważniejszych w ich życiu egzaminów!

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją Miasto (powołaną przez Związek Miast Polskich) oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, rodzice i uczniowie otrzymają 75 % zniżki od ceny regularnej na lekcje z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego ONLINE.

Dodatkowe zajęcia przeznaczone są dla ósmoklasistów i maturzystów!

To doskonała okazja dla młodzieży, by przy wsparciu certyfikowanych nauczycieli i trenerów oświaty:

• powtórzyć materiał omawiany w szkole,

• dowiedzieć się i przypomnieć sobie strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

• omówić z nauczycielami kluczowe zagadnienia egzaminacyjne,

• nadrobić zaległości i zrozumieć, z czym mają problem na lekcjach w szkole.

Na jeden przedmiot składa się 25 godzin lekcyjnych, prowadzonych w formule online, 1 x w tygodniu. To wszystko w preferencyjnych cenach, na nowoczesnej platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie:
https://www.lecturusjunior.pl/ oraz dokładnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów na https://sklep.lecturus.pl/.

Więcej informacji o Fundacji Miasto https://fundacjamiasto.pl/  oraz Lecturus ️https://lecturus.pl/

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Egzamin ósmoklasisty:

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W terminie głównym1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00  
W terminie dodatkowym1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00  
W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacjido 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji6 lipca 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku – https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Egamin maturalny:

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Egzaminy zawodowe:

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 9 stycznia 2023 r.
– część praktyczna (sesja letnie): 1 czerwca 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Zawód: Fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AUD.05
Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 14 – 18 stycznia

– część praktyczna (sesja letnie): 9 – 12 czerwca

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Zawód: Fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AUD.02
 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 11 – 14 stycznia 2023r.

– część praktyczna (sesja letnie): 3 – 7 czerwca 2023r

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Kwalifikacja: BD.11 Wykończenie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Terminy egzaminu:
– część pisemna (sesja zimowa): 10 – 14 stycznia 2023 r.
– część pisemna (sesja letnia): 2 – 7 czerwca 2023 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 9 – 21 stycznia 2023 r.
– część praktyczna (sesja letnia): 1 – 18. czerwca 2023 r.

 Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2023r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII%202022.pdf


Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII%202022.pdf

Samorząd Szkolny

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
I. Rozwijanie samorządności:
1. Opracowywanie planu pracy SU
2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
3. Prowadzenie strony SU w Internecie.
4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.
5. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.
6. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
7. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

II. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
III. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
IV. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:
V. Obchody świąt narodowych
VI. Redagowanie gazetki szkolne

Opiekunowie Samorządu:
Justyna Kępa
Magdalena Błaszak-Chudyba

Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego

6 maja 2015 nasza Szkoła oraz Uczniowski Klub Sportowy w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowali Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego dla uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Tarnowa. W turnieju udział wzięły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych z ulicy Okrężnej oraz gospodarze Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie. Dzięki temu przedsięwzięciu odwiedzili nas goście: Zastępca Prezydenta Tarnowa – Pani Dorota Krakowska, Dyrektor Wydziału Sportu UM Tarnowa – Pan Marek Baran.
I miejsce drużynowo zdobyła szkoła z Okrężnej, II miejsce SOSW Tarnów, III miejsce ZSSdNiSS a IV miejsce SOSW w Zbylitowskiej Górze. Indywidualnie II miejsce zajął uczeń naszej Szkoły Krzysztof Wojtas.
Projekt był współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Tarnowskie Gwiazdy

W 2015 roku Uczniowski Klub Sportowy „Tarnowskie Gwiazdy” otrzymał dotację z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa na realizację zadania publicznego: „Upowszechnienie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, poprzez organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie i udział w zawodach osób niepełnosprawnych” – „Projekt finansowany z budżetu Miasta Tarnowa”. (link www.tarnow.pl. Dzięki tej dotacji w maju 2015 roku zostanie rozegrany integracyjny turniej w tenisa stołowego dla uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Tarnowa w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Klub zakupił stół do tenisa stołowego, liczmany, rakietki oraz piłeczki pingpongowe oraz pamiątkowe medale i puchary. Uczniowski Klub Sportowy „Tarnowskie Gwiazdy” siedzibą w Tarnowie ul. Lippóczy’ego 4a 33-100 Tarnów jest w 2015 roku partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu sportu.