Samorząd Szkolny

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:I. Rozwijanie samorządności:1. Opracowywanie planu pracy SU2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.3. Prowadzenie strony SU w Internecie.4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.5. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie … zobacz więcej

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2020/21

Egzamin ósmoklasisty: Termin główny – maj 2021 r.język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 Termin dodatkowy – czerwiec 2021 r.język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00matematyka – … zobacz więcej

Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego

6 maja 2015 nasza Szkoła oraz Uczniowski Klub Sportowy w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowali Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego dla uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Tarnowa. W turnieju udział wzięły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych z ulicy Okrężnej … zobacz więcej

Tarnowskie Gwiazdy

W 2015 roku Uczniowski Klub Sportowy „Tarnowskie Gwiazdy” otrzymał dotację z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa na realizację zadania publicznego: „Upowszechnienie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, poprzez organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie i udział w zawodach osób niepełnosprawnych” – „Projekt finansowany z budżetu Miasta Tarnowa”. (link www.tarnow.pl. Dzięki tej dotacji w … zobacz więcej