Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych
dla Niesłyszących i Słabo Słyszących
w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4a
tel/fax: 14 6904999
e-mail: sekretzssniss@umt.tarnow.pl

Dyrektor: mgr Beata Domańska