Podaruj 1%

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU
„Usłyszeć Potrzebę”

Organizacja pożytku publicznego

nr KRS 0000271093

ul. Lippóczy’ego 4a

33-100 Tarnów, Polska

tel. 14 690 49 99

Numer konta:

bank: PKO S.A. Oddział I Tarnów

nr. rachunku bankowego

91 1240 1910 1111 0010 2018 1995