Kurs WOD-KAN

Nasi uczniowie na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje. Za nimi kurs WOD-KAN. Pan Paweł dokładnie wszystko pokazał i wytłumaczył. Nowe umiejętności z pewnością przydadzą się w przyszłości.

Nowe kursy!

Rozpoczynamy realizację różnych form doskonalenia zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.W związku z powyższym informujemy, iż w ramach w/w projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia dla naszych uczniów: 1. Kursy zawodowe:– kursy programowania robotów … zobacz więcej