Egzamin zawodowy 2023/2024

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10-15 stycznia 2024
– część pisemna (sesja letnia): 4-10 czerwca 2024 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 9 stycznia 2024 r.
– część praktyczna (sesja letnie): 3 czerwca 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2024r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2024 r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r


Zawód: Fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AUD.05 
Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 15 stycznia 2024 r.
– część pisemna (sesja letnia): 10 czerwca 2024 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 15 – 19 stycznia
– część praktyczna (sesja letnie): 12 – 15 czerwca

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2024r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Egzamin maturalny 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015 Część ustna egzaminu maturalnego.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/258/1784/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Egzamin ósmoklasisty 2023/2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00  
W terminie dodatkowym1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  
2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00  
3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00  

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

https://bip.cke.gov.pl/artykul/262/1813/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku.

https://bip.cke.gov.pl/artykul/262/1813/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r