Egzamin zawodowy 2023/2024

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 10-15 stycznia 2024
– część pisemna (sesja letnia): 4-10 czerwca 2024 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 9 stycznia 2024 r.
– część praktyczna (sesja letnie): 3 czerwca 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2024r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2024 r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r


Zawód: Fotograf oraz technik fotografii i multimediów
Kwalifikacja: AUD.05 
Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Terminy egzaminów:
– część pisemna (sesja zimowa): 15 stycznia 2024 r.
– część pisemna (sesja letnia): 10 czerwca 2024 r.
– część praktyczna (sesja zimowa): 15 – 19 stycznia
– część praktyczna (sesja letnie): 12 – 15 czerwca

Komunikat o dostosowaniach egzaminów zawodowych w 2024r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

Komunikat o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/261/1811/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r