HISTORIA SZKOŁY

7 września 1992 roku dzięki staraniom stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu po raz pierwszy w Tarnowie rozpoczęto naukę 16-nastu uczniów w dwóch klasach „0” w Oddziałach dla Dzieci Niesłyszących przy Szkole Podstawowej nr 7.

Z czasem przybywało uczniów, powstawały kolejne klasy. Rozpoczęto budowę szkoły dla dzieci niesłyszących. W 1999r część uczniów kontynuowała naukę w Gimnazjum Integracyjnym nr 3 a częśćw Gimnazjum SOSW. W 2002r. powstała pierwsza klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a 3 lata później Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające. Od 2002r dzieci uczą się w nowo oddanym budynku. W tym czasie uczniowie zdobywali wiedze, bawili się, odnosili wiele sukcesów. Zwiedzili Polskę I Europę.

27.IV.2006r Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie powołane zostało Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające, Liceum Ogólnokształcące które 7.IX zostały połączone w Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących