Egzamin maturalny 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015 Część ustna egzaminu maturalnego.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
https://bip.cke.gov.pl/artykul/258/1784/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r