Nieodpłatna pomoc prawna

Miasto Tarnów powierzyło Stowarzyszeniu Sursum Corda  („w górę serca”) realizację projektu
w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE kwartalnik – e-gazetkę prawną, pt.: „PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU W INTERNECIE”
https://www.sc.org.pl/app/files/2023/09/kwartalnik-dla-mlodziezy-prawa-autorskie-i-ochrona-wizerunku-w-internecie-kwartal-iii.pdf

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Miasta stronie internetowej.
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-tarnow-2023/