Skaner 3d

Na zajęciach wykorzystujemy zaawansowany skaner 3D, który umożliwia naszym uczniom odkrywanie fascynującego świata trójwymiarowych obiektów. Dzięki tej technologii, uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności projektowania, analizowania i wizualizacji.